Czy mogę pojawić się z osobą towarzyszącą?

Oczywiście do studio możesz przyjść z jedną osobą towarzysząca, ale podczas wykonywania tatuażu będzie musiała ona pozostać w poczekalni.

Wytyczne dla klientów Studia Pantera.