Czy zobaczę wcześniej projekt mojego tatuażu?

Projekt tatuażu jest przygotowywany zawsze na dzień tatuowania, tego dnia rezerwujemy tyle czasu aby spokojnie omówić i wprowadzić ewentualne zmiany w projekcie.

Wytyczne dla klientów Studia Pantera.